Butil acetat

  • Visokokakovosten paket bobnov po tovarniški ceni butil acetata

    Visokokakovosten paket bobnov po tovarniški ceni butil acetata

    N-butil acetat je prozorna tekočina, brez suspendiranih nečistoč.Rahlo topen v vodi, lahko se meša z alkoholom, etrom in drugimi organskimi topili. V primerjavi z nižjim homologom butil acetata je butil acetat, ki je slabo topen v vodi, tudi težko hidroliziran. Toda pod delovanjem kisline ali alkalije, hidroliza za ustvarjanje ocetne kisline in butanol..).